Healthy body, healthy mind, healthy environment

Здраво тяло, здрав дух, здравословна среда

Програма „Еразъм + “, Ключова дейност 2, „Партньорства за училищен обмен“

Обща финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“ – 156.880,00 EUR.   –  Финансовата подкрепа, получена по Програма „Еразъм+“   за  училището – 29.720,00 EUR

Координатор училище от Литва  -Juodsiliu Silo gimnazija Lithuania

Партньори:  

ISTITUTO SUPERIORE „SAN PELLEGRINO“, Italy

X Liceum Ogolnoksztalcace im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

Gymnasio Iolkou, Greece

Глобална цел на проекта:

 Да се подсили физическото и емоционалното здраве на учениците и да се развият умения за здравословен начин на живот.

Цели:

1. Участниците да се запознаят с опита на страните партньори по проекта и да създадат условия учениците да реализират съвместни дейности.

2. Да се ​​увеличи социалното включване чрез изпълнение на планирани дейности, които насърчават физическото и емоционалното здраве.

3. Да се насърчават промените в поведението на учениците, свързани с навиците на потребление и начина на живот.

4. Да се ​​насърчава международното сътрудничество между учениците, да се разширят културните качества на учениците и да се подобрят уменията по чужд език (английски).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Подобряване на емоционалното и физическото здраве на учениците, както и знанията им за здравословен начин на живот.

2. Развитие на уменията по английски език и запознаване с културата на различните страни.

3. Матералите, изработени по време на проекта (например брошури, плакати, комикси, данни от изследвания) ще се споделят в публичното пространство на Twinspace

Newsletter 1