L.A.S.T. 2

Arts et langages à travers l’Europe 2

Arts and langages across Europe 2

2 – 2019-1-FR01-KA229-062798_2

Партньори:

1.Еcole élémentaire Rosa Parks, Brétigny sur Orge, France – Начално училище„Роза Парк“, гр.Бретини, Франция- координатор

2.Istituto Comprensivo Statale di Reggello , Reggello (FI), Italy- Основно училище, гр.Реджело, Италия

Период: 01.09.2019 г.- 31.08.2021 г.

Целта на този проект е да създаде иновативни и ефективни образователни дейности за  писане на съчинения , използвайки основни познания от областта на историята на изкуствата . Стремежът ни е да се подобрят  постиженията на учениците, особено на ученици със специални образователни потребности ,за да сме убедени, че те овладяват това умение преди да преминат в прогимназиален етап на основното образование.

Мобилността засяга основно  90 ученици от 9 до 11 години, както и техните учители. Но другите учители и ученици  в училищата, както и останалите участници  в училищния живот също ще участват, независимо дали ще организират дейности или наблюдават и обсъждат учебни практики.

Уменията на учениците  ще се оценяват в началото и след всеки ключов етап от проекта Мобилностите ще бъдат внимателно подготвени, ще бъде организирана между участниците  кореспонденция (писмена) и виртуална (видеоконференция).

Очакваният резултат е издаването на книга, илюстрирана от учениците, които ще събират различните истории написани по време на проекта.