Програма „Еразъм+“, Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM, N:2019-1-RO01-KA201-063054

Успешно приключи три годишният проект по програма „Еразъм+“, Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM, N:2019-1-RO01-KA201-063054 в Scoala Gumnaziala-Ostra, Румъния, 22-28 май 2022 г.

Ученици от 7-ми и  8-ми клас на нашето училище участваха с ентусиазъм в различни дейности съвместно с ученици от Румъния, Литва, Португалия и Гърция в Остра, като придобиха нови знания и умения. Взеха участие в заключителната среща на проекта  и конференцията в Сучава, Румъния.