Healthy Body, Healthy Mind, Healthy EnvironmentERASMUS+

16-20 May 2022mobility to Juodšiliai, Lithuania

LITHUANIAN, BULGARIA, POLAND, ITALIA,GREECE 2020-2022

“Вълнуващи срещи, незабравими приятели и много позитивизъм!”

С тези думи могат да се опишат срещите по проекта в гимназия Juodšiliai, Lithuania, които вдъхновяваха участниците от България, Литва, Полша, Италия и Гърция с ежедневните си дейности  през цялата седмицата.

Ученици от 8-ми, 10-ти и 11-ти клас на нашето училище участваха с вълнение и ентусиазъм в дейностите предвидени по програмата и представиха успешно презентация на тема  «Какво е психологическа устойчивост и как се развива».