Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ 

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ –

Проектите, които дават криле на вашите деца и наши ученици да летят и се развиват в професионалния свят на тяхното бъдеще!

 

Професионален стаж – град Брага, Португалия от 15-29 септември 2022 г.