STEAM BY STEAM

Стратегии за преподаване, образование и мотивация за учене чрез STEAM (наука, технология, инженерство, изкуство и математика) подхода – STEAM by STEAM

Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAM

Партньори:

 1. Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra, Portugal; 
 2. Juodsiliu Silo gimnazija, Lithuania; 
 3. Gymnasio Iolkou, Greece; 
 4. Scoala Gimnaziala nr. 10, Suceava. Romania; 
 5. Scoala Gimnaziala ,  Ostra, Romaniа

Период: 01.09.2019 – 31.08.2021 г.

Цели на проекта:  

 1. Учителите да развият уменията да планират и правят уроци във визия STEAM, чрез курс за обучение по тази тема.
 2. Създаване на рамка за развиване на основни умения за учениците, използвайки STEAM като начин, чрез уроци, предоставяни в училищата от учители от партньорските училища.
  3. Разработване на колекция от готови за употреба STEAM материали за професионално развитие за учители (планове за уроци, игри), качени в онлайн платформа.
 3. Учителите да преподават уроци, проектирани от тях самите и от партньорите използвайки подхода STEAM.

Очаквани  резултати:

 • 40% от учениците  от училищата партньори  да стават по-мотивирани за учене и това ще се вижда в резултатите им, както в училищните, така и в извънкласните дейности.
 • 40% от тях   да  придобият умения за решаване на проблеми, за да станат по-добри мислители, в рамките на STEAM уроците. Това  ще ги прави по-подготвени за пазарите на работа след дипломирането.

Посещение в Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra, Portugal
През периода 08.01-11.01 2020 г. училището в Португалия бе домакин на първата работна среща. Участие взеха по трима представители от всяко училище –партньор. В програмата на срещата бяха включени разнообразни дейности: представяне на  всяко  училище, избор на лого на проекта, наблюдение на уроци с прилагане на СТЕАМ подхода, екскурзия до Лисабон. По проекта за тази учебна година предстоят  интересни дейности и  обмен на учители и ученици във Вилнюс, Литва през месец май. 

Обучение в Сучеава, Румъния  

В  периода–  25-29  февруари   2020 г.,   в училището-координатор  Scoala Gimnaziala nr. 10, Сучеава, Румъния    се  проведе   краткосрочно обучение за СТЕАМ метода  във  връзка  с реализиране  на  дейностите по  проект Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach – STEAM by STEAMNo: 2019-1-RO01-KA201-063054  .

Участие взеха: инж. Веселин Ненчев Василев, Диана Тодорова Митева, Христо Николаев Георгиев, Диляна Иванова Маринова – Малакова.

Заедно  със  своите  колеги  от  Португалия, Гърция, Румъния и  Литва те имаха  възможност да присъстват на  международна конференция. Всяко училище представи добри  практики от  учебните  си  часове. СУ “K. Константинов” показа изработка на кукерски маски  от ученици в  часовете  по технологии и предприемачество.